Saturday, December 02, 2006

Programa curs Europa medievala anul I

Urmăriţi linkurile către materialele de istorie medievală universală de mai sus!


Europa medievală (sec. V-XVI). Societate, instituţii, mentalităţi colective
Curs şi seminar general (partea 1, curs/seminar)
– programa analitică –

Semestrul al II-lea, febr. – mai 2018, 42 ore curs, 42 ore seminar
Anul I, Istorie
Profesor. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan

Obiectivele cursului şi ale seminarului: atât cursul, cât şi seminarul (a căror tematică se completează) oferă o privire de ansamblu asu­pra principalelor evenimente şi fenomene politice, ideologice, economice şi sociale, precum şi a celor mai importante tendinţe specifice evoluţiei societăţii din apusul Europei între secolele V-XVI. Analizează, de asemenea, particularităţile culturale şi mentale din aceeaşi arie geografică şi în acelaşi interval temporal.

Aici: tematica/bibliografie seminar (2018)

Lista izvoarelor ce vor fi discutate la seminar (2018)

Model pentru sistemul de note Chicago Manual of StylePentru consultări, putem fi contactaţi la birou (A. F. Platon: birou corp I; L. Rădvan: Catedra de Istorie Medievala, langa Afisierul Facultatii).

Format pdf si pe site-ul Facultatii, sectiunea studenti/licenta/programe analitice.