Friday, December 01, 2006

Tematica curs/seminar Structuri sociale in Tarile Romane

Structuri sociale în Ţările Române în Evul Mediu

- tematica -

1. Prezentare, izvoare, bibliografie, obligaţii de seminar
2. Istoriografia română şi istoria socială
3. Despre cnezi, juzi şi vătămani
4. Boierii; vitejii
5. Răzeşii
6. Rumânii, vecinii; ţăranii dependenţi
7. Preoţii; călugării
8. Negustorii şi burghezia
9. Breslele
10. Robii ţigani
11. Mişcări sociale
12. Câteva date de demografie socială